4 min read

Tháng 12 Chứng kiến ​​Giấy phép xây dựng tăng lên, Nhà ở bắt đầu giảm

Trong khi số lượng nhà mới xây dựng giảm, giấy phép xây dựng đã khiến các nhà phân tích ngạc nhiên khi tăng trong tháng 12, cho thấy sức mạnh tiềm ẩn trong lĩnh vực nhà ở.
Tháng 12 Chứng kiến ​​Giấy phép xây dựng tăng lên, Nhà ở bắt đầu giảm
Tháng 12 Chứng kiến ​​Giấy phép xây dựng tăng lên, Nhà ở bắt đầu giảm
MF Invest Forex Trading System by Forex Trader mnftrading
Forex Trading analysis and performance of MF Invest by Forex Trader mnftrading

Tham khảo chiến lược đầu tư hiệu quả bền vững qua myfxbook MFTrading

Giấy phép xây dựng trong tháng 12 đã vượt qua kỳ vọng với mức tăng 1,9% so với tháng 11.

Số lượng nhà mới xây dựng ghi nhận mức giảm 4,3% trong tháng 12, mặc dù vẫn cao hơn 7,6% so với tháng 12 năm 2022.

Mặc dù số lượng nhà ở khởi công giảm, nhưng giấy phép xây dựng vẫn tốt hơn dự báo, cho thấy khả năng phục hồi của thị trường nhà đất.

Giấy phép xây dựng

Vào tháng 12, các đơn vị nhà ở thuộc sở hữu tư nhân được cấp phép xây dựng đã đạt tỷ lệ hàng năm được điều chỉnh theo mùa là 1.495.000, vượt tỷ lệ của tháng 11 là 1,9%. Con số này cũng cao hơn 6,1% so với tháng 12 năm 2022. Cụ thể, số giấy phép cấp cho một gia đình trong tháng 12 đứng ở mức 994.000, đánh dấu mức tăng 1,7% so với tháng 11. Trong khi đó, số lượng căn hộ trong các tòa nhà có từ 5 căn hộ trở lên ở mức 449.000 căn hộ trong tháng 12.

Tuy nhiên, trong bối cảnh rộng hơn của năm 2023, ước tính có khoảng 1.469.800 đơn vị nhà ở đã được cấp giấy phép xây dựng, giảm 11,7% so với năm 2022.

Nhà ở bắt đầu

Tháng 12 chứng kiến nhà ở thuộc sở hữu tư nhân bắt đầu hoạt động với tỷ lệ hàng năm được điều chỉnh theo mùa là 1.460.000. Con số này phản ánh mức giảm 4,3% so với tháng 11 nhưng vẫn cao hơn 7,6% so với tháng 12 năm 2022. Số lượng nhà ở cho một gia đình bắt đầu xây dựng vào tháng 12 ở mức 1.027.000, cho thấy mức giảm 8,6% so với tháng 11. Ngược lại, các căn trong các tòa nhà có từ 5 căn trở lên có tỷ lệ trong tháng 12 là 417.000.

Trong cả năm 2023, ước tính có khoảng 1.413.100 đơn vị nhà ở được xây dựng, giảm 9,0% so với năm 2022.

Hoàn thiện nhà ở

Tháng 12 ghi nhận số lượng hoàn thiện nhà ở thuộc sở hữu tư nhân với tỷ lệ hàng năm được điều chỉnh theo mùa là 1.574.000, đánh dấu mức tăng 8,7% so với tháng 11 và tăng đáng kể 13,2% so với tháng 12 năm 2022. Đặc biệt, số lượng hoàn thiện nhà ở dành cho một gia đình trong tháng 12 đạt 1.056.000, tăng 8,4%. từ tháng 11. Trong khi đó, các căn trong các tòa nhà có từ 5 căn trở lên có tỷ lệ trong tháng 12 là 509.000.

Trong cả năm 2023, ước tính có khoảng 1.452.500 đơn vị nhà ở được hoàn thành, tăng 4,5% so với năm 2022.

Dự báo ngắn hạn:

Dữ liệu cho thấy các xu hướng khác nhau, với giấy phép xây dựng tăng nhưng số lượng nhà ở mới khởi công lại giảm. Tuy nhiên, cả hai đều cao hơn ước tính. Tỷ lệ hoàn thành cao hơn đáng kể, cho thấy cơ hội tiềm năng trên thị trường nhà ở. Bối cảnh phức tạp này đảm bảo sự giám sát cẩn thận của các nhà đầu tư và các bên liên quan trong ngành.

💡
CHIA SẺ KÊNH ĐẦU TƯ ỔN ĐỊNH - BỀN VỮNG

- Tham khảo chiến lược đầu tư mang lại cho bạn lợi nhuận ổn định, bền vững tại MyFxbook

- Tham gia cộng đồng ZALO MF Trading để theo dõi thông tin kinh tế, tài chính hàng ngày.

- Khám phá hệ thống giao dịch tự động mang lợi nhuận ổn định, bền vững cho NĐT Tìm Hiểu Ngay