6 min read

Tổng hợp tin tức đáng chú ý thị trường Ngoại Hối - Forex ngày 08/03/2024

Tổng Sản Phẩm Quốc Nội GDP (Khu Vực Châu Âu)
Tổng hợp tin tức đáng chú ý thị trường Ngoại Hối - Forex ngày 08/03/2024
Tổng hợp tin tức đáng chú ý thị trường Ngoại Hối - Forex ngày 08/03/2024
 • 17:00: Tổng Sản Phẩm Quốc Nội GDP (Khu Vực Châu Âu)
 • 20:30: Thu Nhập Trung Bình Theo Giờ (Mỹ)
 • 20:30: Bảng Lương Phi Nông Nghiệp (Mỹ) 20:30: Tỷ Lệ Thất Nghiệp (Mỹ)
 • 20:30: Thay Đổi Việc Làm (Canada) 20:30: Tỷ Lệ Thất Nghiệp (Canada)

06:30: Chi Tiêu Hộ Gia Đình (Nhật Bản)

Chi Tiêu Hộ Gia Đình (Household Spending) đo lường những thay đổi trong giá trị được điều chỉnh theo lạm phát của tất cả những chi phí người tiêu dùng.

 • Số liệu thực tế > dự báo: được coi là mang tính tích cực, xu hướng tăng đối với đồng JPY.
 • Số liệu thực tế < dự báo: được coi là mang tính tiêu cực, xu hướng giảm đối với đồng JPY.

06:50: Tài Khoản Vãng Lai Được Điều Chỉnh (Nhật Bản)

Chỉ số Tài Khoản Vãng Lai Được Điều Chỉnh của Nhật Bản đo lường sự chênh lệch giá trị giữa hàng hóa dịch vụ được xuất nhập khẩu và tiền lãi phải thanh toán trong tháng báo cáo. Tỷ phần hàng hóa giống như số liệu Cán Cân Thương Mại hàng tháng. Bởi vì người nước ngoài phải mua đồng nội tệ để thanh toán cho hàng xuất khẩu của quốc gia, nên dữ liệu có thể có ảnh hưởng khá lớn đến đồng JPY.

 • Số liệu thực tế > dự báo: được coi là mang tính tích cực, xu hướng tăng đối với đồng JPY.
 • Số liệu thực tế < dự báo: được coi là mang tính tiêu cực, xu hướng giảm đối với đồng JPY.

17:00: Tổng Sản Phẩm Quốc Nội GDP (Khu Vực Châu Âu)

Tổng Sản Phẩm Quốc Nội (GDP) đo lường sự thay đổi theo tỷ lệ hàng năm hóa giá trị được điều chỉnh theo lạm phát của tất cả các hàng hóa và dịch vụ mà nền kinh tế sản xuất ra. Nó là một thước đo rộng nhất của hoạt động kinh tế và là chỉ báo cơ bản của sức khỏe nền kinh tế.

 • Số liệu thực tế > dự báo: được coi là mang tính tích cực, xu hướng tăng đối với đồng EUR.
 • Số liệu thực tế < dự báo: được coi là mang tính tiêu cực, xu hướng giảm đối với đồng EUR.

20:30: Thu Nhập Trung Bình Theo Giờ (Mỹ)

Thu Nhập Trung Bình Theo Giờ đo lường sự thay đổi trong mức giá mà các công ty trả cho lao động, không bao gồm lĩnh vực nông nghiệp.

 • Số liệu thực tế > dự báo: được coi là mang tính tích cực, xu hướng tăng đối với đồng USD.
 • Số liệu thực tế < dự báo: được coi là mang tính tiêu cực, xu hướng giảm đối với đồng USD.

20:30: Bảng Lương Phi Nông Nghiệp (Mỹ)

Bảng Lương Phi Nông Nghiệp đo lường sự thay đổi trong số lượng người có việc làm trong suốt tháng trước, ngoại trừ ngành nông nghiệp. Tạo công ăn việc làm là một chỉ báo đứng đầu về chi tiêu của người tiêu dùng, chiếm phần lớn trong hoạt động kinh tế.

 • Số liệu thực tế > dự báo: được coi là mang tính tích cực, xu hướng tăng đối với đồng USD.
 • Số liệu thực tế < dự báo: được coi là mang tính tiêu cực, xu hướng giảm đối với đồng USD.

20:30: Bảng Lương Phi Nông Nghiệp Tư Nhân (Mỹ)

Bảng Lương Phi Nông Nghiệp Tư Nhân (Private Nonfarm Payrolls) đo lường sự thay đổi trong tổng số công nhân Mỹ được trả tiền công của bất cứ công ty nào, không bao gồm nhân viên chính phủ chung, người làm công cho hộ gia đình tư nhân, nhân viên của những tổ chức phi lợi nhuận cung cấp sự trợ giúp tới các cá nhân và người lao động trong nông nghiệp.

 • Số liệu thực tế > dự báo: được coi là mang tính tích cực, xu hướng tăng đối với đồng USD.
 • Số liệu thực tế < dự báo: được coi là mang tính tiêu cực, xu hướng giảm đối với đồng USD.

20:30: Tỷ Lệ Thất Nghiệp U6 (Mỹ)

Tỷ lệ phần trăm trong tổng số lực lượng lao động đang thất nghiệp và đang chủ động tìm kiếm việc làm trong suốt tháng trước. Số liệu này cũng bao gồm tất cả những người thuộc lực lượng lao động “ràng buộc ngoài lề”, cộng với tổng số những người làm việc bán thời gian vì lý do kinh tế, được tính như số phần trăm thuộc lực lượng lao động dân sự cộng với tất cả những người thuộc lực lượng lao động “ràng buộc ngoài lề”.

 • Số liệu thực tế > dự báo: được coi là mang tính tiêu cực, xu hướng giảm đối với đồng USD.
 • Số liệu thực tế < dự báo: được coi là mang tính tích cực, xu hướng tăng đối với đồng USD.

20:30: Tỷ Lệ Thất Nghiệp (Mỹ)

Tỷ Lệ Thất Nghiệp đo lường tỷ lệ phần trăm trong tổng số lực lượng lao động đang thất nghiệp và đang chủ động tìm kiếm việc làm trong suốt tháng trước.

 • Số liệu thực tế > dự báo: được coi là mang tính tiêu cực, xu hướng giảm đối với đồng USD.
 • Số liệu thực tế < dự báo: được coi là mang tính tích cực, xu hướng tăng đối với đồng USD.

20:30: Thay Đổi Việc Làm (Canada)

Thay Đổi Việc Làm (Employment Change) đo lường sự thay đổi trong số người có việc làm. Tạo công ăn việc làm là một chỉ báo quan trọng của chi tiêu người tiêu dùng.

 • Số liệu thực tế > dự báo: được coi là mang tính tích cực, xu hướng tăng đối với đồng CAD.
 • Số liệu thực tế < dự báo: được coi là mang tính tiêu cực, xu hướng giảm đối với đồng CAD.

20:30: Tỷ Lệ Thất Nghiệp (Canada)

Tỷ Lệ Thất Nghiệp đo lường tỷ lệ phần trăm trong tổng số lực lượng lao động đang thất nghiệp và đang chủ động tìm kiếm việc làm trong suốt tháng trước.

 • Số liệu thực tế > dự báo: được coi là mang tính tiêu cực, xu hướng giảm đối với đồng CAD.
 • Số liệu thực tế < dự báo: được coi là mang tính tích cực, xu hướng tăng đối với đồng CAD.
💡
CHIA SẺ KÊNH ĐẦU TƯ ỔN ĐỊNH - BỀN VỮNG

- Tham khảo chiến lược đầu tư mang lại cho bạn lợi nhuận ổn định, bền vững tại MyFxbook

- Tham gia cộng đồng ZALO MF Trading để theo dõi thông tin kinh tế, tài chính hàng ngày.

- Khám phá hệ thống giao dịch tự động mang lợi nhuận ổn định, bền vững cho NĐT Tìm Hiểu Ngay

Quảng cáo

🚀 𝑴𝑭 𝑻𝒓𝒂𝒅𝒊𝒏𝒈 đầu tư giá trị - sinh lời bền vững!

👉 Zalo: https://zalo.me/g/rlbezx265
👉 Telegram: https://t.me/mf_tradingvn

Mở tài khoản giao dịch