2 min read

XAUUSD: Phân tích và dự báo từ 28.08.2023 - 01.09.2023

Cặp XAUUSD đang điều chỉnh và vẫn có thế giảm. Điểm xoay ước tính tại mức 1948.22
XAUUSD: Phân tích và dự báo từ 28.08.2023 - 01.09.2023
XAUUSD: Phân tích và dự báo từ 28.08.2023-01.09.2023

Kịch bản chính: xem xét các vị thế bán từ các vùng điều chỉnh dưới mức 1948.22 với mục tiêu ở 1834.55 – 1781.66 sau khi sóng điều chỉnh hoàn thành.

Kịch bản thay thế: phá vỡ và tích lũy trên mức 1948.22 sẽ cho phép cặp này tiếp tục tăng lên các mức 1987.87 – 2059.86.

Phân tích: Một sóng điều chỉnh giảm dần đã hình thành dưới dạng sóng thứ tư (4) ở cấp độ lớn hơn trên biểu đồ hàng ngày.
Sóng thứ năm (5) đang mở ra, với sóng đầu tiên 1 của sóng (5) đã hình thành dưới dạng một phần của nó.
Rõ ràng, một sóng điều chỉnh giảm đang tiếp tục phát triển dưới dạng sóng thứ hai 2 của sóng (5) trên khung thời gian H4, với sóng c của sóng 2 đang hình thành bên trong.
Một sóng điều chỉnh cục bộ đang phát triển dưới dạng sóng thứ tư ở cấp độ nhỏ hơn (iv) của sóng c trên biểu đồ H1. Sau khi sóng này hoàn thành, nếu giả định này chính xác, cặp tỷ giá sẽ tiếp tục giảm xuống các mức 1834.55 – 1781.66. Mức 1948.22 rất quan trọng trong kịch bản này, vì sự phá vỡ mức này sẽ cho phép cặp tiền tiếp tục tăng lên các mức 1987.87 – 2059.86.

Vàng trên khung H1
Vàng trên khung H4
Vàng trên khung D

🚀 𝑴𝑭 𝑻𝒓𝒂𝒅𝒊𝒏𝒈 đầu tư giá trị - sinh lời bền vững!

👉 Zalo: https://zalo.me/g/rlbezx265
👉 Telegram: https://t.me/mf_tradingvn

Mở tài khoản giao dịch